hd porno porno izle porno izle porno izle
online film izle
Paieška Kontaktai Naudingos nuorodos
hd porno porno izle porno izle porno izle

Registracija

Jūsų asmens duomenys reikalingi registracijos ir kortelės paruošimo tikslais.
Registracijos laikas bus patikslintas elektroniniu paštu arba telefonu.

Tik gavus patvirtinimo laišką Jūsų registracija bus laikoma galiojančia.

DĖMESIO! Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMU, pacientai, užsiregistravę planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintys atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.


PRAŠOME JŪSŲ APIE SAVO NEATVYKIMĄ PAS GYDYTOJĄ KONSULTACIJAI PRANEŠTI ELEKTRONINIU PAŠTU - info@alsavita.lt (šiuo elektroniniu paštu jokios registracijos nevykdome, informacijos neteikiame, į laiškus neatsakome), pateikiant šią informaciją: paciento vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, vizito data ir laikas, gydytojo pavardė arba nurodytais išankstinės registracijos telefonu numeriais.